Čelem vzad, směr NATO School, Oberammergau

Čelem vzad, směr NATO School, Oberammergau

Předáním pamětního listu se dopoledne 27. listopadu oficiálně rozloučil náčelník Odboru profesní přípravy plukovník Tibor Budík, společně s ostatními jeho příslušníky, se současným náčelníkem úseku kariérové přípravy poddůstojníků a praporčíků. S prvním prosincovým dnem totiž nadpraporčík Pavel Bodrogi odchází z této pozice a  nastupuje k NATO School v německém Oberammergau, kde bude tři roky působit ve funkci náčelníka kariérového kurzu.

Nadpraporčík Pavel Bodrogi sloužil u praporčické školy od jejího počátku, kdy začínal rozjíždět vzdělávání praporčíků ve funkci náčelníka vyššího praporčického kurzu. Štafetu náčelníka celého úseku praporčické školy převzal po současném vrchním praporčíkovi vojenské akademie št. praporčíku Vladimíru Blažkovi. Odcházející nadpraporčík Pavel Bodrogi zahájil současný proces transformace formy výuky v kurzech, která přechází z prezenční na distanční podobu v důsledku snahy o eliminaci rizik nákazy během současné pandemie koronaviru, která negativně dopadá na systém vzdělávání příslušníků praporčického sboru vedoucí ke splnění kariérového požadavku nezbytného pro další postup v kariérách praporčického sboru.

Pomyslnou štafetu náčelníka úseku tak 1. prosince přebírá nadpraporčík Martin Zaorálek, současný náčelník kurzu vyšších praporčíků, jeden z posledních mohykánů praporčické školy, kteří stáli u jejího vzniku v roce 2017. Nový náčelník, a celý kolektiv praporčické školy, stojí před nelehkými úkoly, které přináší razantní navyšování kapacity posluchačů a současná reorganizace forem a metod výuky v kariérových kurzech. „Slíbil jsem Pavlovi, taky náčelníkovi odboru a vrchnímu praporčíku akademie, že s instruktory dokončím úkoly, které jsou teď před námi a budu pokračovat v nastaveném trendu tak, abychom zvládli ten rok 2021, který pro nás bude zlomový. Doufáme, že se co nejdříve budeme moci vrátit ke standardním metodám prezenční výuky, jejíž sociální funkci považujeme za klíčovou v procesu budování všestranného vojenského profesionála a příslušníka praporčického sboru,“ uzavíral slavnostní loučení těmito slovy nadpraporčík Martin Zaorálek.

S nadpraporčíkem Pavlem Bodrogim se rozloučil také velitel Velitelství výcviku-Vojenké akademie brigádní generál Radek Hasala, který mu jako poděkování za zodpovědné plnění úkolů ve prospěch VeV-VA předal rovněž Pamětní list.


Text: nprap. Bc. Martin Remeš, Úsek kariérové přípravy poddůstojníků a praporčíků

Foto: nrtm. Ondřej Vozňák a št. prap. Vladimír Blažek

Vydal/a: 
Monika Nováková (1. Prosinec 2020)