Certifikovali jsme další instruktory střelecké přípravy

Certifikovali jsme další instruktory střelecké přípravy

V prvním listopadovém týdnu totiž byla ukončena druhá část kurzu pro střelecké instruktory – metodická. V souvislosti s loňským větším omezením v rámci hygienických opatření se nyní podařilo, i přes stále trvající mimořádná opatření, navýšit kapacitu na 20 posluchačů.

Metodická část kurzu trvá 4 týdny a po krátké pauze navazuje na stejně dlouhou část střeleckou, o jejímž průběhu jsme nedávno již informovali.

V této metodické části kurzu se posluchači zdokonalují v přípravě, organizaci a řízení střeleckých zaměstnání, přičemž v závěrečných týdnech pracují také s figuranty, na které aplikují čerstvě nabyté znalosti a dovednosti. Současné podmínky umožnily i větší počet figurantů, kdy jsme se pohybovali dokonce v rekordních počtech, a to 32 profesionálů z 53. pluku průzkumu a elektronického boje, 74. mechanizovaného praporu a také z řad VeV-VA.

S touto náročnou výzvou se většina posluchačů úspěšně poprala a útvarům jsme tak mohli předat 15 certifikovaných nových instruktorů střelecké přípravy. Novinkou tohoto turnusu bylo vyhodnocení nejlepšího absolventa kurzu, kterým se stal rotný M. K. ze 72. mechanizovaného praporu Přáslavice.


Text: kapitán Jiří Horák, Úsek přípravy Komando – Střelecká škola

Foto: archiv Střelecké školy

Vydal/a: 
Monika Nováková (10. Listopad 2021)