Doupovští hasiči se školili v záchraně života

Doupovští hasiči se školili v záchraně života

Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace, reagovala na požadavky složek IZS v rámci Karlovarského kraje zavést systém First responderů.

Pojmem „First responder“ obecně označujeme někoho (člověka, případně složku), kdo je schopen realizovat rychlý zásah u člověka v přímém ohrožení života dříve, než se na místo reálně může dostat výjezdová skupina Zdravotnické záchranné služby. Včasné zahájení základní neodkladné resuscitace a její správné provádění může mít rozhodující vliv na přežití osob se srdeční zástavou, pokud možno bez trvalých následků. Za finanční podpory Karlovarského kraje vznikl projekt s názvem „Časná defibrilace v Karlovarském kraji“, do kterého byla zapojena i jednotka „Doupovských hasičů“.

V měsíci listopadu se uskutečnilo na stanici Vojenské hasičké jednotky (VHJ) Hradiště školení členů jednotky v poskytování první pomoci, za použití automatického externího defibrilátoru (AED) a kardiopulmolární resuscitace (KPR). Školení proběhlo pod vedením zkušených lektorů ze Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje. Členové jednotky si při něm prakticky vyzkoušeli modelové situace, se kterými se mohou setkávat při výjezdové činnosti. Školení bylo zakončeno praktickou zkouškou. Úspěšným absolventům bylo předáno potvrzení o absolvování školení „Komplexní kurz KPR a AED“. Vojenská hasičská jednotka Hradiště se tak odborně zdokonalila a je tím pádem schopna zasahovat a pomáhat ještě efektivněji než dříve u mimořádných událostí ve vojenském újezdu i mimo něj.


Text a foto: velitel VHJ Hradiště občnanský zaměstnanec Milan Bláha

 

Vydal/a: 
Monika Nováková (14. Prosinec 2017)