Důstojnický sbor posílil

Důstojnický sbor posílil

O nové posily se rozrostl důstojnický sbor nižších důstojníků, kteří jsou připraveni se uplatnit v nelehké vojenské praxi, která se stane jejich denním chlebem.

„Kurz trval celých šest měsíců a zúčastnilo se ho 127 posluchačů Základního důstojnického kurzu pořádaného Centrem kariérové přípravy nižších důstojníků Vojenské akademie ve Vyškově,“ říká náčelník úseku major Jiří Luža a pokračuje: „Museli jsme v době epidemie efektivně zareagovat a vytvořit podmínky pro dálkové studium našim budoucím důstojníkům.“

„Náplní kurzu byly čtyři hlavní oblasti a to konkrétně: Leadership, Vojenské umění, Bezpečnostní a obranná studia a Aplikovaná teorie řízení. V rámci každé oblasti posluchači využívali studijní materiály a ověřovali své znalosti pomocí cvičných testů zpracovaných ke každému tématu,“ doplnil průběh kurzu vedoucí lektor nadporučík Zedek. Pro postup do další části studia bylo nutné splnit nejen postupový test, ale i zadané povinné úkoly. Lektoři byli po celou dobu studia nápomocní posluchačům a konzultovali se studenty jejich dotazy.

Závěrečné ústní zkoušky proběhly prezenčně v termínu 20. 6. – 24. 6. 2022. „Ke zkouškám byli připuštěni všichni studenti, nicméně ne všichni se stali úspěšnými absolventy,“ poznamenal kapitán Petr Pírek, který byl předsedou jedné ze dvou přezkušujících komisí a dodal, že: „Absolventi kurzu byli před nezáviděníhodným úkolem, kdy získávání znalostí probíhalo distanční formou, ale při závěrečné zkoušce museli prokazovat nabyté znalosti před komisí složenou ze členů Centra kariérové přípravy na půdě Vojenské akademie.“

Při slavnostním vyřazení pogratuloval náčelník Odboru profesní přípravy plukovník gšt. Tibor Budík všem absolventům slovy: „Vám, úspěšným absolventům, se tento den stal mezníkem ve Vaší dosavadní kariéře a naskýtají se Vám nové příležitosti v kariéře důstojníka. Přeji Vám hodně osobních a pracovních úspěchů.“


Autor: kpt. Ing. Radek Švehla, Úsek přípravy nižších důstojníků

Foto: kpt. Bc. Vojtěch Novotný, Úsek přípravy nižších důstojníků

 

Vydal/a: 
Monika Nováková (27. Červen 2022)