Jeden kurz základní přípravy skončil a další začíná…

Jeden kurz základní přípravy skončil a další začíná…

Naši další instruktoři, a to nejen z Úseku základní přípravy, ale i přivelení na výpomoc z dalších součástí Velitelství výcviku-Vojenské akademie (VeV-VA), tak již od časných ranních hodin před našimi branami očekávali opět příjezd nováčků. Tentokrát Aktivní zálohy.

Ty budou cvičit v nepřetržitém režimu až do 14. prosince. Dorazilo jich postupně 81, z toho 19 žen. Přeměření teploty, předložení negativního testu na covid-19, podpis nezbytných formulářů souvisejících s mimořádnými opatřeními, obdržení roušek, hygienických rukavic, to vše patřilo k jejich příjmu a pak přišlo samotné vkročení nejen do kasáren, ale zejména do nového vojenského života…

A zde již události dostávají rychlý spád. Než se nadějete, jste v „zeleném“, máte nové kolegy spolubojovníky, spolubydlící, velitele a instruktory. Jste součástí týmu, s kterým se teď budete po celou dobu pohybovat, součástí pravidel vojenského života a režimu. Naším cílem je udělat z civilistů vojáky, tedy naučit je základním znalostem a dovednostem k přežití na bojišti. Letos již naposled.

„Protože kurz probíhá za mimořádných hygienických opatření, velký důraz byl kladen již na samotnou prevenci před jeho zahájením. Instruktoři tak absolvovali pobyt v kasárnách už od pátku, a to v rámci karanténních opatření a rovněž testování na covid-19,“ vysvětluje náčelník Úseku základní přípravy nadpraporčík Pavel Konvalinka.

Záložníci si mohou volit i v této době mimořádných opatření dvě varianty kurzu. Tedy absolvovat jej ve dvou samostatných blocích, anebo celý najednou. Převážná většina však volila variantu druhou. Pouze 1. blok, tedy 10 výcvikových dní, tak bude nyní absolvovat jen pět z nich.

Souběžně s tímto kurzem běží již od minulého pondělí také kurz základní přípravy pro nováčky Aktivní zálohy – specialisty. V něm se připravuje 5 žen a 1 muž. Tento kurz v nepřetržitém režimu potrvá do středy tohoto týdne, tedy do 25. listopadu.


Text a foto: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA

Vydal/a: 
Monika Nováková (23. Listopad 2020)