Memorandum o spolupráci mezi UO a VeV-VA podepsáno i na rok 2023

Memorandum o spolupráci mezi UO a VeV-VA podepsáno i na rok 2023

Memorandum podepsal zástupce rektorky-velitelky Univerzity obrany plukovník Petr Hrůza, prorektor pro vzdělávání a záležitosti studentů, a zástupce velitele Velitelství výcviku-Vojenské akademie plk. gšt. Ondřej Havel.

Hlavním cílem spolupráce mezi Univerzitou obrany a Velitelstvím výcviku-Vojenskou akademií ve Vyškově v roce 2023 je zabezpečení a provedení základní přípravy uchazečů o studium na UO, profesní přípravy vojenských studentů při plnění studijních programů v předmětech Příprava v poli I a II a odborná příprava.

V souladu s Memorandem o spolupráci mezi UO a VeV-VA se obě strany na základě pracovních jednání, provedených v závěru roku 2022, dohodly na spolupráci v roce 2023 v těchto oblastech:

  1. vojenská příprava studentů a stálého stavu UO;
  2. logistická podpora přípravy studentů UO;
  3. zabezpečení komunikačních a informačních systémů pro potřeby přípravy studentů UO;
  4. vědecká a expertní činnost;
  5. zabezpečení učebně výcvikové základny;
  6. organizace odborně zaměřených, společenských a reprezentačních akcí;
  7. spolupráce v oblasti tělesné výchovy, tělesné přípravy a sportu.

Velitelství výcviku-Vojenská akademie Vyškov představuje klíčového partnera Univerzity obrany při přípravě budoucích důstojníků ozbrojených sil České republiky.


Autor: OdMark UO
Foto: Aleš Mylan, UO

Vydal/a: 
Monika Nováková (5. Leden 2023)