Na „praporčické škole“ zase rušno: Ke studiu nastoupili i poddůstojníci, na přípravě vedoucích praporčíků rot se premiérově účastnil příslušník AZ a přednášeli i francouzi

Na „praporčické škole“ zase rušno: Ke studiu nastoupili i poddůstojníci, na přípravě vedoucích praporčíků se premiérově účastnil příslušník AZ a přednášeli i francouzi

Začátek nového výcvikového roku se u Úseku kariérové přípravy poddůstojníků a praporčíků (Odbor profesní přípravy) nesl ve znamení finálních příprav a zahajování dalších kurzů pro „stříbrný sbor“. Týden po zahájení Základního praporčického kurzu, kam nastoupilo téměř 150 posluchačů, začal také Poddůstojnický kurz, kde se v pondělí 28. 1. hlásilo cekem 147 dalších vojáků z řad AČR.

Posluchači tohoto kurzu stráví na „praporčické škole“ celých 9 týdnů teoretického a praktického studia, které je zaměřené na pochopení základní podstaty, významu a místa vojenské profese ve společnosti, seznámení s historickým vývojem vojenství, zvládnutí základních metod vedení lidí na nejnižší taktické úrovni nebo také na vojenskou etiku.

Další vzdělávací aktivitou organizovanou na „praporčické škole“ je specializační kurz Příprava vedoucích praporčíků rot. Ten se konal ve dnech 28. 1. – 1. 2. Hlavním tématem tohoto kurzu bylo poslání a úloha vedoucího praporčíka na jednotkách. Výuka orientovaná na problematiku spojenou s rozvojem podřízených, leadershipem a prací ve velitelském týmu byla také něčím novým pro příslušníka aktivních záloh, který se historicky poprvé účastnil tohoto kurzu. Také přednáška příslušníků francouzské armády týkající se jejich vojenského vzdělávacího systému byla pro posluchače přínosem. Nový rok kariérového vzdělávání poddůstojnického a praporčického sboru byl tak plnohodnotně zahájen, ovšem další výzvy výcvikového roku 2019 jsou na obzoru. Například pořádání Vyššího praporčického kurzu nebo kariérových kombinovaných kurzů bude dalším milníkem spojeným s vojenským vzděláváním poddůstojníků a praporčíků na „praporčické škole“.


Text a foto: praporčík Adam Kopecký, Úsek kariérové přípravy poddůstojníků a praporčíků

 

Vydal/a: 
Monika Nováková (6. Únor 2019)