Na přípravě další jednotky do Mali se už teď podílí i naši instruktoři

Na přípravě Hraničských vojáků do Mali se už teď podílí i naši instruktoři

Vojáci z Hranic už přes půl roku intenzivně trénují na nasazení v africkém Mali. Jednotka postavená na bázi 71. mechanizovaného praporu v červnu vstoupila do další fáze přípravy. Minulý týden absolvovala komplexní polní výcvik na Libavé. Poprvé se přidali i vojáci z jiných útvarů, mimo jiné odstřelovači z Hradní stráže a velitelství 7. mechanizované brigády, instruktoři výcviku z Vojenské akademie ve Vyškově nebo specialista civilně-vojenské spolupráce ze Skupiny kybernetických a informačních sil. Cíl? Dokonale sladit postupy, připravit se na budoucí úkoly a v neposlední řadě se poznat i po lidské stránce.

„Budeme spolu půl roku pracovat i trávit volný čas. Musíme proto perfektně fungovat. Každý má v jednotce své nepostradatelné místo. Hlavním cílem společné přípravy je zdokonalit schopnosti jednotek plnit úkoly ochrany a obrany základny s důrazem na sjednocení taktických postupů. V rámci cvičení se zaměřujeme na koordinaci skupin ochrany s příslušníky štábu. V místě nasazení se můžeme setkat s celou řadou situací, například s napadením základny. Z tohoto důvodu je zásadní, aby každý voják znal svůj úkol a dokázal adekvátně reagovat i pod tlakem,“ uvedl velitel 6. úkolového uskupení kapitán Tomáš Křížek.

Právě napadení základny bylo jedním z incidentů, které museli vojáci zajišťující ochranu a obranu základny řešit – útok neznámých ozbrojenců na hlavní bránu, zranění vojáka, aktivace týmu rychlé reakce. Situace se neustále vyvíjí a vojáci musí okamžitě reagovat. Aby se výcvik co nejvíc přiblížil realitě, používali vojáci taktický soubojový simulátor. Ten umožňuje pomocí senzorů a laserových signálů i během tréninku mířenou střelbu na cíl a odhalí zásah včetně konkrétního zranění. Jednotka dále procvičovala postupy při odloučení osoby. Ztracení vojáci museli zjistit vlastní pozici, dostat se na místo vyzvednutí a podle stanovených procedur se spojit se záchranným týmem. Nedílnou součástí přípravy do každé mise je také zdravotnické zabezpečení zaměřené na první pomoc v boji. Každý voják musí umět zastavit masivní krvácení, ošetřit například prostřelený hrudník, zajistit zraněného a připravit ho na evakuaci. V krizové situaci mohou o životě a smrti rozhodovat i maličkosti, třeba stejné místo na uniformě, kam si vojáci schovávají škrtidlo.

Příprava 6. úkolového uskupení bude pokračovat celé léto i na podzim. Vrcholem bude závěrečná certifikace jednotky, kdy musí prokázat schopnost plnit veškeré úkoly v místě nasazení. Do Mali pak vojáci odletí v listopadu. Šest měsíců budou mít na starosti ochranu a obranu velitelství mise EUTM v Bamaku a výcvikové základny v Koulikoru. Dále budou zajišťovat doprovody příslušníků mise EUTM Mali, tým rychlé reakce a v neposlední řadě se budou podílet na tréninku malijských vojáků.

Do Afriky by měli vyrazit v listopadu, ještě předtím je však začátkem října čeká závěrečné certifikační cvičení. To pod taktovkou Vojenské akademie ve Vyškově prověří jejich připravenost do prostoru operace.


Autor: poručík Peter Duhan

 

Vydal/a: 
Monika Nováková (14. Červenec 2021)