Pietní akt k 101. výročí vzniku Československa

Pietní akt k 101. výročí vzniku Československa

V pondělí 28. října 2019 zástupci armády společně se zastupiteli města Vyškova a jeho občany položili květiny k památníku Tomáše Garrigua Masaryka a připomněli si jeden z klíčových momentů naší historie.

„Připomněli jsme si nejen osobnosti, které se o vznik naší republiky zasloužily, ale i ty, kteří za její budoucnost obětovaly svůj život. Tito lidé, jejich sny, odhodlání a morální hodnoty jsou určitě vzorem i pro současnou generaci,“ řekl mimo jiné starosta města Vyškova Karel Jurka.

Za posádku Vyškov se pietního aktu u památníku Tomáše Garrigua Masaryka účastnil náčelník štábu Velitelství výcviku-Vojenské akademie plukovník gšt. Jaroslav Medek, ale i předseda Klubu vojenských důchodců Vyškov podplukovník v.v. Stanislav Uhlíř, či předseda Akademie 3. věku při posádce Vyškov plukovník v.v. Karel Čvančara. Čestnou stafáž u památníku tvořili také příslušníci Velitelství výcviku-Vojenské akademie.


Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA

Foto: archiv města Vyškova

Vydal/a: 
Monika Nováková (30. Říjen 2019)