„Pro obranu vlasti jsem připraven nasadit i svůj život. Tak přísahám!“

„Pro obranu vlasti jsem připraven nasadit i svůj život. Tak přísahám!“

Ve středu 26. dubna se v kasárnách Dědice uskutečnila letošní druhá slavnostní vojenská přísaha. Tu složily více než dvě stovky nových absolventů kurzu základní přípravy – armádních profesionálů, záložníků a dobrovolníků.

„Vojenská přísaha patří neoddělitelně k vojsku a životu každého vojáka. Je to jeden z milníků a současně základní kámen služby v armádě. Přísaha je nejen významným právním aktem, který má v oporu v Ústavě České republiky, zákonech a služebních řádech, ale také závazkem morálním,“ uvedl k jejímu významu náčelník Odboru přípravy do zahraničních operací a speciální přípravy Velitelství výcviku-Vojenská akademie plukovník gšt. Miloš Zrubec.

Její slova pak za všechny přednesl nejlepší voják, kterým se v tomto kurzu stal vojín Tomáš Warzecha, příslušník Aktivní zálohy OS ČR.

„Přísaha je osobním závazkem vlastenecké povinnosti při obraně státu, přičemž jeho hodnota je neocenitelná pro celou naši zemi. Vážím si tak úsilí každého z vás, stát se ať již profesionálními vojáky, či vojáky v aktivní záloze nebo dobrovolníky. Každé takové rozhodnutí je totiž spojené s odvahou a sebezapřením, změnou vašeho života, službou republice, což také často znamená vzdát se pohodlí domova a podřizovat se rozkazům, podrobovat se náročnému vojenskému výcviku a připravovat se na boj,“ zdůraznil při této příležitosti plukovník Zrubec.

Slavnostního aktu se účastnili za AČR: velitel 4. brigády rychlého nasazení Žatec brigádní generál Jan Štěpánek, velitel 43. výsadkového pluku Chrudim plukovník gšt. Jiří Líbal, za Agenturu logistiky plukovník gšt. Patrik Tabaček, za Prapor podpory nasaditelných sil Rakovník velitel plukovník gšt. Tomáš Gubáš, za Velitelství vzdušných sil AČR plukovník gšt. Michal Vecheta, za 21. základnu taktického letectva Čáslav podplukovník Pavel Kordík a další.

A co v tento významný den vzkázal novým vojákům a vojákyním vrchní praporčík AČR štábní praporčík Peter Smik? „Po nástupu, ještě než se půjdete obejmout s vašimi rodinami, běžte si každý jeden potřást rukou s vašimi instruktory. To jsou ti lidi, kteří vás formovali a kterým vděčíte za to, co umíte a kde jste. Vítejte v Armádě České republiky.“

A právě instruktoři si převezmou k základnímu výcviku další nováčky již v úterý 2. května.


Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA
Foto: Hana Jurčová, CKIT VeV-VA

Vydal/a: 
Monika Nováková (26. Duben 2023)