Prosinec přinesl i výcvik nových chemických pozorovatelů

Prosinec přinesl i výcvik nových chemických pozorovatelů

V tomto týdnu proběhl u 102. průzkumného praporu v Prostějově externí kurz „Chemický pozorovatel“. Cílem specialistů z našeho úseku přípravy chemického vojska bylo vycvičit z řad průzkumáků nové chemické pozorovatele.

Chemický pozorovatel, to je voják určený pro plnění úkolů chemického zabezpečení, zejména monitorování radiační a chemické situace na stupni rota. Je ale i jakýsi „rádce“ velitele v oblasti CBRN (z  anglického Chemical, Biological, Radiological and Nuclear).

Tento kurz má dvě části. V teoretické si příslušníci kurzu zopakují a prohloubí znalosti v problematice zbraní hromadného ničení, ať už se jedná o zbraně jaderné, chemické nebo biologické, seznámí se s dozimetrickými veličinami a jednotkami a naučí se zpracovávat zprávy CBRN, což je specifický formát zpráv sloužící k předávání informací o událostech CBRN. Hlavní náplní té praktické části je naučit posluchače pracovat s přístroji radiačního a chemického průzkumu, kterými jsou vybaveny vševojskové jednotky.

Praktická část probíhala na cvičišti průzkumného praporu, kde si příslušníci kurzu vyzkoušeli práci ve filtračním ochranném převleku a ochranné masce, ve zkušební komoře s dráždivou látkou pak těsnost i účinnost masky a pomocí simulačních látek i detekci bojových chemických a radioaktivních látek.


Text: kpt. Bc. Luděk Spurný, Úsek přípravy chemického vojska

Foto: prap. Bc. Veronika Richter a nrtm. Jiří Jindra, Úsek přípravy chemického vojska

Vydal/a: 
Monika Nováková (18. Prosinec 2020)