Specialisté aktivní zálohy absolvovali základní přípravu a složili vojenskou přísahu

Specialisté aktivní zálohy absolvovali základní přípravu a složili vojenskou přísahu

Na konci minulého týdne se uskutečnilo v kasárnách Dědice slavnostní vyřazení kurzu základní přípravy pro specialisty aktivní zálohy vyčleněné pro jednotku Odboru biologické ochrany (OBO) Těchonín.

Samotnému vyřazení s převzetím absolventských certifikátů však předcházelo složení vojenské přísahy. Za účasti náčelníka štábu Velitelství výcviku – Vojenské akademie plukovníka gšt. Jaroslava Medka, příslušníků centra základní přípravy, ale i náčelníka oddělení laboratorních činností biologické ochrany Těchonín Agentury vojenského zdravotnictví podplukovníka Zbyňka Valenty, koordinátora pro jednotky AZ OBO Těchonín VZU Agentury vojenského zdravotnictví kapitána Tomáše Grögera a blízkých zaznělo sálem „Tak přísahám“ z úst více než třicítky nováčků AZ.

„Rád bych vám při dnešní příležitosti poděkoval za rozhodnutí převzít brannou povinnost, za vaše nadšení a odhodlání, s kterým jste se vrhli do ‚zeleného sukna‘,“ řekl při této příležitosti absolventům podplukovník Zbyněk Valenta, přičemž také poděkoval za péči i vstřícnost vyškovským instruktorům. Zdůraznil také určitou nestandartnost této skupiny, kterou z větší části tvoří ženy. Jednotka je nesmírně specifickým prvkem aktivní zálohy jako takové. Na zájemce o službu v ní jsou kladeny velmi vysoké odborné, psychické a fyzické požadavky. Jedná se o lékařský, ale i nelékařský zdravotnický personál.

Další specifikou je pak základní výcvik, pro tyto specialisty zkrácený na dva týdny vševojskové části u Velitelství výcviku – Vojenské akademie ve Vyškově, následovaný odbornou částí. „Cílem dvoutýdenní vševojskové přípravy je naučit záložáky základním právům a povinnostem vojáka, zvládnout základní činnosti potřebné k přežití na bojišti a k boji, obsluhu a střelbu z pistole, ale i prověřit psychické, fyzické a morální předpoklady pro výkon vojáka,“ vysvětluje velitel jednotky kapitán René Pašák z centra základní přípravy a dále přibližuje jeho průběh: „V prvním týdnu jde převážně o teorii a v druhém o praxi, se zaměřením na střelby z pistole vz. 82, na přípravu v rámci ochrany proti zbraním hromadného ničení spojenou s cvičištěm zápalných látek a vrcholem byl tzv. výcvik v přežití.“ A právě ten se odehrál shodou okolností v době, kdy Moravu postihly vichřice a průtrže mračen. Nocování v lese tak bylo spojené s přežitím v krizi, ale všichni jej zvládli se ctí. Nejen jako jednotlivci, ale především jako tým lidí, kteří se musí umět také vzájemně podporovat při jakékoliv situaci.

Jeho součástí byli vojín Lukáš Durčák z Opavy, na vyřazení podporovaný manželkou a dvěma syny, ošetřovatel a sanitář a ve Vyškově jeho spolubojovník, spolubydlící a nyní i nový kamarád vojín Štěpán Brynda z Kladna, v civilu vykonávající práci zdravotní sestry. Oba mající zájem o službu v pro ně zajímavém centru, oba vysocí, sportovci, pro které nebyl problém nástrahami základního výcviku projít. „Ti, co tolik nesportují, na tom byli podstatně hůř, určitě je potřeba se dopředu dobře fyzicky připravit,“ shodují se oba. Vojínka Michaela Matějová, zdravotní sestra z Frýdku Místku, nadšená, že může být u AZ ve svém oboru, právě z fyzických, ale i psychických nároků trochu obavy měla a nakonec vyhodnotila jako největší zátěž spojení horka a plnění úkolů v maskáčích a plné polní.

Na podzim čeká tyto absolventy další část, a to odborný výcvik přímo s příslušníky Agentury vojenského zdravotnictví.

Reportáž Karla Rožánka z výcviku v pondělí 12.6. na ČT1 v hlavních událostech:http://www.ceskatelevize.cz/porady/1097181328-udalosti/217411000100612/v...


Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV – VA

Foto: Hana Jurčová, CKIT VeV – VA

Vydal/a: 
Monika Nováková (12. Červen 2017)