Ukončení základního důstojnického kurzu

Ukončení základního důstojnického kurzu

V době od 10. ledna do 17. dubna 2017 proběhl u Velitelství výcviku – Vojenské akademie ve Vyškově (VeV – VA) základní důstojnický kurz.

Kurzu se zúčastnilo 56 studentů převážně v hodnostech poručík a nadporučík. Novinkou tohoto kurzu oproti obdobného z minulého roku byl nárůst 76 hodin výcviku vedeného v terénu. Praktická cvičení byla zaměřena na střeleckou, topografickou, ženijní a průzkumnou přípravu. Studenti úzce spolupracovali ve skupinkách po čtyřech a pěti a také všech společně. Účastnici kurzu úspěšně zvládli taktiku, postupy rozhodovacího a plánovacího procesu velitele čety.

Slavnostní ukončení kurzu proběhlo v prostorách společenského sálu za účasti náčelníka štábu VeV – VA plukovníka gšt. Jaroslava Medka a pozvaných hostů. Všichni převzali z rukou plukovníka Medka osvědčení absolventa kurzu. Nejlepším posluchačem kurzu pak byl vyhodnocen poručík Marek Krnáč, příslušník 71. mechanizovaného praporu Hranice, který byl oceněn absolventským mečem vojenské akademie.

Další kurz bude zahájen v příštím roce.


Text: kpt. Bc. Lubomír Gola, vedoucí starší lektor Úseku kariérové přípravy nižších důstojníků

Foto: Hana Jurčová CKIT VeV – VA

Vydal/a: 
Monika Nováková (18. Květen 2017)