Vyřazení absolventů kurzu základní přípravy (Univerzita obrany): nástupní termín 1.srpen 2015

Vyřazení absolventů kurzu základní přípravy (Univerzita obrany): nástupní termín 1.srpen 2015

Hned ve čtvrtek 24. září 2015 proběhlo v aule kasáren Dědice další z vyřazení absolventů kurzu základní přípravy, tentokrát dvouměsíčního, pro nově přijaté studenty Univerzity obrany.

Jeho úspěšné absolvování 238 budoucím studentům a studentkám, před zraky vrchního praporčíka AČR štábního praporčíka Petra Seiferta, velitele VeV – VA brigádního generála Jána Kožiaka a dalších významných hostů, symbolicky odzvonil právě rektor – velitel Univerzity obrany brigádní generál Bohuslav Přikryl, který při této příležitosti zmínil: „Vnímejte tuto základní přípravu jako první krok, který má několik momentů, ten první je, že začínáte na stejné startovní čáře jako každý voják ozbrojených sil, což si myslím, že není pouze symbolické, ale i současně potřebné. Získáváte stejné návyky a stejné dovednosti. A ten další moment si doufám ponesete po dobu studia a také v době, kdy se stanete důstojníky. Nadřízeným znamená být současně dobrým podřízeným a tady začínáte. Pokud si ponesete tuto větu sebou, domnívám se, že máte úspěšně nakročeno, abyste se stali nejen dobrými důstojníky, ale současně i dobrými veliteli, abyste dokázali vést své podřízené a plnit úkoly, které před vás budou nastaveny. Vojenská akademie vám vytvořila předpoklady z hlediska základní přípravy, Univerzita obrany vám poskytne kvalitní univerzitní vzdělání, které budete potřebovat pro svou profesní kariéru. O tom, že to nebude jednoduché, jste se přesvědčili již teď na začátku, a i nadále to bude znamenat vynaložení velkého úsilí, nejen k překonání pěti let studia, ale i mnohdy sebezapření, které budete muset položit na oltář vlasti, abyste dosáhli té kýžené důstojnické mety,“ přičemž také velmi ocenil práci velitelů a instruktorů Centra základní přípravy, kteří vštípili univerzitním nováčkům ty nezbytné vojenské základy.

Velitel VeV – VA brigádní generál Ján Kožiak symbolicky předal úspěšné absolventy základního výcviku rektoru – veliteli Univerzity obrany brigádnímu generálu Přikrylovi a na rozloučenou k nim dodal: „Poslední zvonění vám právě otevřelo cestu pro studium na Univerzitě obrany a já vám v těch dlouhých pěti letech studia přeji hodně úspěchů a především nezbytné trpělivosti.“

Na úspěšné absolventy kurzu základní přípravy čeká nyní nejen imatrikulace, ale ještě i složení vojenské přísahy, a to 28. října v Praze. Se svými vyškovskými instruktory se v průběhu studia ještě několikrát setkají, a to v rámci absolvování důstojnických kurzů. „Čeká vás trnitá cesta, dnes jste vyjádřili těch pět atributů nového vojáka z povolání, tedy věrnost, odpovědnost, čest, odvahu a smysl pro povinnost, a já bych k tomu rád dodal ještě i pokoru. Ta vás bude provázet celou kariéru, pokora před splněním náročného učiva, před plněním náročných úkolů, které vás očekávají, ale i před vašimi podřízenými,“ dodal v závěru náčelník Odboru přípravy do zahraničních operací a speciální přípravy plukovník Vojtěch Prýgl.


Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV – VA
Foto: Hana Jurčová, CKIT VeV – VA

Vydal/a: 
Monika Nováková (25. Září 2015)