Cíle a profil absolventa kurzu základní přípravy

Vycvičit motivované a fyzicky zdatné vojáky, kteří mají potřebné předpoklady pro službu v ozbrojených silách ČR.

Profil absolventa

Po úspěšném absolvování KZP bude voják:

Umět:

 1. dodržovat ustanovení základních řádů;
 2. vést účinnou střelbu z útočné pušky, z pistole a házet ručním granátem;
 3. pohybovat se na bojišti;
 4. činnost v obraně a za útoku;
 5. ošetřit zranění svépomocí a vzájemnou pomocí;
 6. používat prostředky individuální ochrany;
 7. vybudovat okop pro střelbu vleže a zamaskovat se;
 8. orientovat se v terénu;
 9. provést hlasem navázání a kontrolu spojení.

Znát:

 1. a. základní práva a povinnosti vojáka;
 2. b. nauku o zbrani a základy a pravidla střelby;
 3. c. bezpečnostní opatření při střelbách;
 4. d. povinnosti vojáka v boji;
 5. e. způsob pozorování bojiště;
 6. f. rozdělení bojových chemických, biologických a radioaktivních látek;
 7. g. varovné signály a činnost na ně;
 8. h. všeobecné zásady vysílání hlasem. 

Seznámen s/se:

 1. zákony vztahujícími se k výkonu služby;
 2. činností u vozidel;
 3. bojovým a taktickým přebitím útočné pušky a pistole;
 4. složením směny a signály na střelnici;
 5. zbraněmi a technikou AČR;
 6. přípravou vojáka k boji a vedením boje;
 7. předbojovými sestavami a bojovou sestavou družstva;
 8. životem v poli;
 9. poskytnutím první pomoci;
 10. prováděním okamžité a částečné dekontaminace;
 11. druhy zátarasů a okopy pro klečícího a stojícího střelce;
 12. historií a tradicemi AČR;
 13. mezinárodním humanitárním právem;
 14. kybernetickou a informační bezpečností;
 15. psychologickými aspekty zátěže;
 16. organizační strukturou MO a AČR;
 17. systémem tělesné přípravy AČR;
 18. rozsahem SERE úroveň A (Survival, Evasion, Resistance and Escape);
 19. duchovní službou AČR.
Česky