Průběh kurzů základní přípravy

Organizace výcviku:

  • V prvních dnech po nástupu vojáků do základní přípravy se organizuje jejich prezence, zařazení do výcvikového kurzu, konají se zdravotní prohlídky, vydává se výstroj a ostatní materiál, přijímají se další organizační opatření, aby mohl být zahájen výcvik.
  • Svým charakterem a důležitostí je základní příprava v kariéře každého vojáka velmi významná a neopakovatelná. Odborné a výchovné cíle nelze splnit v základní týdenní době služby vojáka. Proto je většina výcviku realizována v režimu nepřetržitého vojenského výcviku.
  • Nepřetržitý vojenský výcvik v základní přípravě zahrnuje teoretickou přípravu na učebnách, praktický výcvik na cvičištích, přípravu vojenského materiálu k výcviku, přesuny do prostoru výcviku a zpět, údržbu vojenského materiálu po ukončení výcviku, přípravu na zaměstnání příštího dne, samostatné studium, vyhodnocovací činnost a další výcviková opatření.
  • Doba, která je vyčleněna pro zaměstnání, je využívána efektivně a zaměstnání jsou vedena s vysokou intenzitou tak, aby každý voják poznal své možnosti při podávání extrémních výkonů a upevňoval tak svoji sebedůvěru. Z těchto důvodů jsou vojáci v průběhu zaměstnání vystavováni zvýšenému fyzickému a psychickému zatížení. V průběhu základní přípravy jsou navíc realizovány i několikadenní komplexní polní výcviky v terénu včetně nočních zaměstnání.

Denní rozvrh zaměstnání

05:00                Budíček
05:00 – 05:10   Provedení ranního úklidu
05:15 – 06:00   Rozcvička, ranní hygiena
06:00 – 06:45   Snídaně
06:45 – 07:00   Příprava na zaměstnání
07:00 – 07:30   Rozvod do zaměstnání
07:30 – 12:20   Výcvik
12.20 – 13:40   Oběd
13:40 – 17:00   Výcvik
17:00 – 18:50   Večeře
18:50 – 22:00   Výcvik
22:00                Večerka

Česky