Úsek základní přípravy

Garantem provádění základní přípravy je Velitelství výcviku-Vojenská akademie (VeV-VA) Vyškov, které určuje směr, obsah, formu učební dokumentace a vývoj výcviku. Plní též kontrolní funkci a odpovídá za rozvoj v souladu s aktuálními požadavky rezortu Ministerstva obrany.

V organizační struktuře VeV-VA je vytvořen Úsek základní přípravy (ÚsZPř), který je odpovědný za plánování, organizaci, zabezpečení a realizaci vlastní přípravy vojáků ve všech typech kurzů základní přípravy.

Hlavními realizátory základní přípravy jsou náčelníci výcvikových kurzů a instruktoři výcviku, jejichž povinností je odborně řídit zaměstnání a velet jednotce při důsledném respektování individuálního přístupu k podřízeným vojákům.

Na služební místa instruktorů výcviku jsou zařazováni pouze vojáci na základě výsledků výběrových řízení a s dlouhodobou praxí zejména u bojových útvarů pozemních sil, vzdušných sil, ale i dalších útvarů AČR. Všichni mají bohaté zkušenosti z řady vojenských cvičení na území České republiky i v zahraničí a z nasazení v zahraničních operacích.

Od roku 2016 je ve struktuře ÚsZPř vytvořen Výcvikový kurz AZ.

Organizační struktura Úseku základní přípravy

Česky