Zabezpečení vojáků a vojákyň v kurzech základní přípravy

Ubytování:

 • po celou dobu kurzu základní přípravy je ubytování vojákům zabezpečeno bezplatně kasárenským způsobem na dvou až čtyřlůžkových pokojích se sociálním zařízením
 • ubytování je zajištěno již od večerních hodin v den před dnem nástupu do kurzu
 • k uložení věcí má každý voják k dispozici skříň na vojenskou výstroj i civilní oděv. Z tohoto důvodu je doporučeno, aby voják zredukoval objem svých osobních věcí a oblečení na míru nezbytně nutnou

Stravování:

 • v rámci kurzů základní přípravy, tedy v době nepřetržitého výcviku, je strava poskytována zdarma. Týká se to jak snídaní a obědů, tak i večeří
 • v době mimo výcvik (v době volna, So, Ne) bezplatné stravování poskytováno není. Potraviny nebo připravená jídla je možné zakoupit v areálu kasáren v jídelně, případně v několika bufetech.

Vystrojení a vybavení:

 • v prvních dnech po zahájení kurzů jsou všichni vojáci vystrojeni základní výbavou vojáka
 • při počátečním vystrojení je nutné, aby si voják vše řádně vyzkoušel. Týká se to především obuvi, u které není dodatečná výměna možná
 • veškerá další potřebná výbava (přilba, taktická vesta, pouzdra na zásobníky, ochranná maska, apod.) je vojákovi zapůjčena na celou dobu kurzu základní přípravy

Finanční zabezpečení:

 • finanční zabezpečení vojáků je stanoveno zákonem č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, a pro vojáky v záloze zákonem č. 45/2016 Sb., o službě vojáků v záloze
 • při povolání do služebního poměru vojáka z povolánínebo nebo při povolání vojáka v záloze na vojenské cvičení (první cesta do Vyškova) je propláceno jízdné z místa trvalého pobytu do místa výkonu služby. Pro uplatnění tohoto nároku je nutno předložit jízdenky za dopravu prostředky hromadné přepravy osob (autobus, vlak), případně bude paušálně uhrazena doprava soukromým vozidlem
 • první plat dostane voják až 15. dne následujícího měsíce po nástupu do kurzu. Z tohoto důvodu je nutné k překonání tohoto období disponovat dostatečnými finančními prostředky (stravování v době volna, úhrada dopravy při cestě domů, apod.)

Podrobné informace pro vojáky z povolání jsou uvedeny zde a pro vojáky v záloze zde.

Česky